Şartlar ve Koşullar

Giriş
Bu web sayfasında yazılı olan bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşulları, web sitemizi kullanımınızı yönetecektir, terracrosser.com adresinden erişilebilir https://terracrosser.com /.

Bu Şartlar tamamen uygulanacak ve bu Web Sitesini kullanımınızı etkileyecektir. Bu Web Sitesini kullanarak, burada yazılı tüm hüküm ve koşulları kabul etmeyi kabul ettiniz. Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarından herhangi birine katılmıyorsanız, bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

Reşit olmayanların veya 18 yaşın altındaki kişilerin bu Web Sitesini kullanmasına izin verilmez.

Fikri Mülkiyet Hakları
Sahip olduğunuz içerik dışında, bu Şartlar altında, terracrosser.com ve / veya lisans verenleri, bu Web Sitesinde yer alan tüm fikri mülkiyet haklarına ve materyallerine sahiptir. Şartlar ve Koşullarımız Şartlar ve Koşullar Şablon Oluşturucu’da oluşturulmuştur.

Size yalnızca bu Web Sitesinde yer alan materyalleri görüntüleme amacıyla sınırlı lisans verilir.

Kısıtlamalar
Özellikle aşağıdakilerin tümü ile sınırlısınız:

herhangi bir Web Sitesi materyalini başka herhangi bir ortamda yayınlamak;
herhangi bir Web Sitesi materyalini satmak, alt lisanslamak ve / veya başka bir şekilde ticarileştirmek;
herhangi bir Web sitesi materyalini herkese açık olarak gerçekleştirme ve / veya gösterme;
bu Web Sitesini bu Web Sitesine zarar verecek veya zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmak;
bu Web Sitesini, kullanıcının bu Web Sitesine erişimini etkileyecek herhangi bir şekilde kullanmak;
bu Web Sitesini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak veya herhangi bir şekilde kullanmak, Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya ticari kuruluşa zarar verebilir;
bu Web Sitesiyle ilgili olarak herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya benzeri herhangi bir faaliyette bulunmak;
bu Web Sitesini herhangi bir reklam veya pazarlamaya katılmak için kullanmak.
Bu Web Sitesinin belirli alanlarının sizin tarafınızdan erişilmesi kısıtlanmıştır ve terracrosser.com sizin tarafınızdan bu Web Sitesinin herhangi bir alanına, herhangi bir zamanda, mutlak takdir yetkisi dahilinde erişimi daha da kısıtlayabilir. Bu Web Sitesi için sahip olabileceğiniz herhangi bir kullanıcı kimliği ve şifre gizlidir ve siz de gizliliği korumalısınız.

İçeriğiniz
Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarında, “İçeriğiniz”, bu Web Sitesinde görüntülemeyi seçtiğiniz herhangi bir ses, video metni, resim veya diğer materyal anlamına gelir. İçeriğinizi görüntüleyerek şunları sağlarsınız: terracrosser.com herhangi bir ortamda kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için münhasır olmayan, dünya çapında geri alınamaz, alt lisanslanabilir bir lisans.

İçeriğiniz size ait olmalı ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemelidir. terracrosser.com bu Web Sitesindeki İçeriklerinizden herhangi birini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda kaldırma hakkını saklı tutar.

Garanti yok
Bu Web Sitesi, tüm hatalarla birlikte “olduğu gibi” sağlanmıştır ve terracrosser.com bu Web Sitesiyle veya bu Web Sitesinde yer alan materyallerle ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Ayrıca, bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey size tavsiye olarak yorumlanmayacaktır.

Sorumluluğun sınırlandırılması
Hiçbir durumda terracrosser.com , ne de memurları, yöneticileri ve çalışanları, bu sorumluluğun sözleşme kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya bu Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. terracrosser.com memurları, yöneticileri ve çalışanları da dahil olmak üzere, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili herhangi bir şekilde ortaya çıkan dolaylı, sonuçsal veya özel sorumluluktan sorumlu tutulamaz.

Tazminat
Bu vesile ile en geniş ölçüde tazmin edersiniz terracrosser.com bu Şartların hükümlerinden herhangi birini ihlal etmenizle ilgili herhangi bir şekilde ortaya çıkan her türlü yükümlülük, maliyet, talep, eylem nedeni, hasar ve masraftan ve / veya bunlara karşı.

Bölünebilirlik
Bu Şartların herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hükümler burada kalan hükümleri etkilemeden silinir.

Terimlerin Değişimi
terracrosser.com bu Şartları uygun gördüğü herhangi bir zamanda revize etmesine izin verilir ve bu Web Sitesini kullanarak bu Şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

Görev
Bu terracrosser.com bu Şartlar kapsamındaki hak ve / veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devretmesine, devretmesine ve taşerona devretmesine izin verilir. Ancak, bu Şartlar kapsamındaki hak ve / veya yükümlülüklerinizden hiçbirini devretmenize, devretmenize veya alt sözleşme yapmanıza izin verilmez.

Sözleşmenin Tamamı
Bu Şartlar, aralarındaki anlaşmanın tamamını oluşturur terracrosser.com ve bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak ve önceki tüm anlaşmaların ve anlaşmaların yerini alırsınız.

Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi
Bu Şartlar, tr Eyaleti yasalarına tabi olacak ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacak ve herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için tr’de bulunan eyalet ve federal mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaksınız.